Hej hej :)
Goddag kära Värld,
goddag kära Jorden,
älskade planeten,
du liv ger åt människan,
du liv uppehåller, 
människa, sluta förstöra,
planeten lider,
människan lider, 
vems fel,
människans fel,
tänk vad du gör,
bevara mänskligheten, 
bevara naturen, 

bevara planeten Jorden 
sluta förstöra.