Här sitter en invandrare

en invandrare som trivs

att vara en invandrare

Jag har samma värde som alla andra

fast jag är en invandrare

Jag vill bo där jag trivs bra

där jag känner trygghet

där jag kan leva ett bra liv

SEmittimellan.jpg?1587121415