Vi människor är en och samma släkte, 
vi alla människor är 
oavsett hudfärg eller kultur, 
vi är planetens invånare, 
planeten Jorden är allas vår hem, 
alla har vi rätt att vistas här, 
alla är vi lika värda, 
skapa fred på Jorden 
genom att visa kärlek för alla människor.

Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1587945826