Evig kärlek, finns det, 
mänsklig kärlek är inte evig, 
andlig kärlek långvarigare, 
älska så länge du lever, 
älska alla människor, 
det kallas evig kanske man kan.