Människan är en känslovarelse, 
vi lever genom våra känslor, 
känslorna styr oss ganska mycket. 
Ibland använder vi förnuftet och klokheten, 
men känslorna är med hela tiden och sryr, 
det är så.

ac1.jpg?1605520924