I diskussionerna, sker ofta spegling. Man speglar sig själv i den andre. Men oftas är individen omedveten om detta. Individen ser då bara den andres fel. Oftas konstigt nog ser man bara felen. Människan är mycket mer benägen att kritisera än att rosa. Individer som förstår sig inte på spegling, inbillar att alla som tycker inte som hon/han, är dåliga att diskutera. Vad säger en sådan yttrande om den individen? Hon/han vill alltid att alla skall tycka som hon/han. Om andra gör inte det, har dessa andra då fel enligt hon/han.
Här spelar egenkärlek/narcissism in och ovanpå det sker spegling om egna fel hos andra. Men allt detta är hon/han omedveten om. Det egna jaget accepterar då bara sig själv, inga anda, man ser sig då som den bäste, som alla borde se upp till. Sådana personer brukar alltid ha stora problem med umgänge med andra människor.