Vetandet äkar genom att läsa en bok, 
en faktabok är lärande, 
läs, lär, fakta viktigt är att kunna, 
kunskapen ökar genom läsnig, 
bli klokare, läs en bok. 

bok1.jpg?1585012741