10-a.jpg?1587216490

Se, että hartaasti uskovaiset yrittää olla hyviä
ihmisiä, on yritystä tehdä parannuksia itseensä.
Kukaan ei ole täydellinen. Kaikki olemme
oppimassa täällä maapallolla, oppimassa
tuntemaan omaa itseämme, uskomuksiamme
ja hyvyyttä.

Ivailu, ironia, valehtelu, syrjintä, murhat, ryöstöt,
varkaus ja niin edelleen, on pahuuksia mihin jotkut
retkahtavat. Heistäkin voi tulla hyvempiä ihmisiä
jos he ymmätävät tutkia omaa itseään ja yrittää
tehdä parannuksia.

Hartaalla uskovaisella on se etu, että hänellä on
usko Jumalaan ja Jumalan ohjeisiin uskovaisille,
se kannustaa hartaasti uskovaista yrittämään
elämään niin hyvin kuin vain kykenee.

Hyvyys ja myös pahuus, huomataan ihmisen
sanoista ja ihmisen käytöksestä ja yleensäkin
miten ageeraa.