Många tankar i huvudet, 

måste rensa bort negativa tankar lite, 

positivare tankar är bättre, 

tankens kraft är stor, 

tanken formar vårat liv, 

vi blir som vi tänker, 

livet blir som vi tänker,, 

så förändra tankarna, 

det svårt kan vara, 

jag ont har just nu, mycket ont, 

svårt kanske att vara positiv, 

mediterar lite, tvingar bort smärtan lite, 

känns lättare, 

går vidare lite positivare, 

gör du också det,

det är bäst så. 

jaga8.jpg?1596890316