Sök inte det gamla, 
se framåt, 
sök det vad andra sökte, 
gör det själv, 
sök inåt dig själv, 
finn svaren

ser2.jpg?1589855516