B1-regn.jpg?1523707731

Hur är det, varför är inte religion en privat-fråga? Varför måste det finnas ”Guds-hus”, såsom kyrkor, mosker, tempel, mm? Varför vill människor visa sin religiositet för andra?
Är det så att man vill visa upp sig för andra, genom t.ex kläderna? Med kors? Med mera…? Och det viktigaste frågan, varför vill d religiösa att deras barn skall bli också religiösa? Varför tvinga? Varför låter man inte alla välja själva, vad man vill tro eller inte tro?
Det naturligaste och ärligaste och klokaste är förstås att hålla sin religion privat, inte stoltera utåt med sin religion. Det är ju i ens tankar och goda gärningar, man kan vara religiös. Det behövs alltså inte särskilda kläden, gudshus, eller annat, för att vara religiös. Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig. Låt andra vara. Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla.