Människan är inte helt fri, 
det finns inte någon absolut frihet, 
samhället måste fungera, 
det krävs lag och ordning, 
så någon absolut frihet kan inte existera.

mo2.jpg?1604544738