2aaa.jpg?1595426004

Var starka, fatta mod, alla ni som hoppas på Herren!  
Ps 31:25