Mänskligheten, 
Jordens befolkning, 
samma släkte, 
människor vi är, 
vi skall älska varandra.