Planeten Jordens dilemma

Ingen av oss vanliga människor kan göra någonting, varken jag, du och så vidare ... ensam är inte stark på sådana saker.
Världens ledare kunde om de verkligen försökte tillsammans, men vad gör de, var och en av dem tänker bara på det bästa i sitt eget land och att lyfta upp sin egen politiska karriär genom att vara hård mot ledarna i andra länder.
Är det inte så att säga att nationer får den typ av ledare som nationerna har "tjänat".
Med andra ord, en ledare som kommer från en nation liknar en nations invånare för han är ju också en invånare.
Folket, alltså en del av folket som högljut skäller på andra länder, spottar, hela tiden tar bara det negativa upp, inte konstigt att världen kan gå fel.
Man kan emellertid invagga sig in i tron att världen kommer att överleva och människor kommer att överleva att världen på något tidspunkt när saker är så dåliga skulle börja arbeta tillsammans till världens och människors bästa.


Att förstå det man läser

Den som läser, kan läsa och förstå orden dom läser, men ofta kommer fram det att man inte är nöjd med det man läser, fram kommer då en misstänktsam person som vill tolka allt enligt sina egna åsikter.
Men vad gäller dom heliga böckerna, förstår många inte i vilket sammanhang som verserna är och därför "förstår"  dom det lästa bokstavligen, vilket ofta är "missförstånd", fel.