Om en liten grupp tappar hela tiden deltagare, 
vad är det som håller på att hända, 
hur är gruppens starka karaktärer, snällä, elaka, manipulativa, osv, 
dessa starka individer frågar: varför lämnar dom oss, 
dessa starka individer har ännu inte lärt granska sig själva, 
dom skulle hitta svaren inom sig själva om dom sökte svaret hos sig själva, 
det är så att alla vill inte bli manipulerade, 
alla vill inte utnjutas eller hatas, 

dom tröttnar på det dåliga gruppdynamiken och lämnar gruppen. 
för dom saknar lojalitet och vänskap, äkta vänskap.

1cjag2.jpg?1578773045

I TV, i en dokusåpa, BB, 
där ställdes frågan: Varför lämnar dom oss? 
dessa individer såg fråfande och häpna ut, som ett stort frågetecken,