Vardagslivet i världen är negativt och positivt,
tänka mer på vad som är positivt
om negativitet, leta efter några av dess styrkor,
vardagen är som du tänker, 
vardagens elände kan man fly någon annanstans,
söka ett bättre liv,
att leta efter en bättre är positivt.

jaga11.jpg?1604435614