Den som inte älskar, känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek 
(1.Joh 4:8)

Älskar du inte, kan du inte älska, 
lär känna Gud, Gud är kärlek, 
då får även du kärlek, 
och du lär att älska, 
älska dig själv, älska alla andra

aab9.jpg?1607754477