”De arabiska folkens historia av Albert Hourani är ett vetenskapligt, historiskt arbete om de länder där arabiska är huvudspråket och islam den mest spridda religionen. Boken täcker perioden från Muhammeds framträdande på 600-talet till det sena 1980-talet.

Hourani inleder med att presentera en föregångare, den arabiske 1300-talshistorikern Ibn Khaldun och hans berömda verk ”Introduktion till världshistorien”. Det kulturhistoriska perspektivet, i vidaste bemärkelse, förblir det dominerande. Krigen, dynastiernas och rikenas uppgång och fall utgör bara ramarna.”
- De arabiska folkens historia -

Denna intressanta bok, de arabiska folkets historia, handlar mest om Islams historia, hur folket levde, samhällen, bönderna, herdrarna, handel, rika och fattiga, kvinnor, män, poesi, arkitektur och konst. Men boken handlar också om Islam, teologi, filosofi, moral, politik…mycket läsvärd bok för den som är intresserad av olika folks historier, så då kan man läsa i denna bok om arabernas historia.