När du undervisar en man undervisar du en person, men när du undervisar en kvinna undervisar du en hel familj.
-- (kinesisk ordspråk)

y.kvinna-5.jpg?1589072611

Kvinnan fostrare är, 
familjen hon fostrar, 
hela familjen, 
detta kallas...
kvinnogöra :)