na8.jpg?1620385096

45. Det finns en ålder då en kvinna måste vara vacker för att bli älskad. Sedan kommer den ålder då hon måste vara älskad för att bli vacker.
Françoise Sagan 

Vacker och älskad, 
sedan...
älskad för att vara avacker, 
med åldern blir det annorlunda, 
utseendet ändras, 
man får rynkor, 
hela kroppen förfaller, 
då gäller det att kunna älska sig själv