Vilket träd finns mitt i Malmö?

ah2sei.jpg?1604435584

Svar: Alm.