Man kan säga mycket, 
munnen talar mycket, 
men det du gör spelar roll, 
du är det som du gör.

mo2.jpg?1604544738