ai8.jpg?1598224724

Brustet rep går att knyta ihop, men knuten sitter kvar.
- arabisk visdom