Var den du är, 
föreställ ingen annan, 
var närvarande hela tiden,
var den du är.