ass7.jpg?1602949216

Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?" 
(Mark 4:40)

Varför är ni rädda, 
har ni inget tro ännu, 
tror ni på ingenting, 
undra på då att rädslan finns