Alla vi drömma, 
vaken drömmar, 
fantasier, 
mänskligt det är, 
lagom dagdrömmar bra är, 
givande är, 
men men...
dröm lagom, 
lagom alltid bäst.

En stor del av livet ägnar vi åt att drömma, framför allt när vi är vakna. -- Carlos Ruiz Zafón