Den som talar illa om andra i din närvaro, talar även illa om dig i din frånvaro. Jag tycker det är obehagligt att lyssna på skvaller som är illa menat. Och jag får en obehaglig känsla gentemot den som pratar illa om en annan till mig eller i min närvaro så att jag hör det. Jag blir liksom avvaktande mot dessa som talar illa bakom andras ryggar. Jag litar inte på dom, lika lite som jag litar på smickrare/fjäskare.
- Men många andra tänker inte i samma banor som t.ex jag. Jag tror att det är så att ju äldre man blir, desto mer erfarenheter får man. Man liksom har haft många många fler år på sig att lära iakta det mänskliga beteendet. Det är ju ganska allmänt att man pratar illa om andra bakom deras ryggar.
- Men vad jag vet, så finns det två slags skvaller. Ett: positivt skvaller, som inte är illa menat. Två: negativt skvaller, där man pratar illa om den frånvarande, hittar på, eller sprider osanningar.
- Alla människor skvallar ibland, även jag. Det är ett beteende hos människan, ett beteende som vi kan bearteta lite hos oss själva. Ju mindre elakt du skvallrar om andra, desto bättre människa är du. Elakt skvaller kan vara oerhört skadligt.