Frihet kräver ansvar...eget ansvar..
i diktatur måste folket leva efter diktators rägler..
i frihet kan folket leva efter eget ansvar..
rasister kan inte leva efter eget ansvar...
rasister trampar på andra och tror sig vara bättre än andra...
däremot en medmänniska älskar alla folk, alla människor...
medmänniska känner empati och älskar sina medmänniskor.

Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1587945826