Det sägs att kärleken inte känner några gränser. Men gränserna är just det intressanta.
– Jean-Luc Godard

Några gränser finns det ju alltid,
man får ju inte göra vad som helst,

nainen-on-rohkea.jpg?1585702095