Byråkratiskt samhälle kan fungera oeffektivt just på grund av byråkratin. Allt är stelt, i förväg bestämt att så skall det vara, så skall man göra, det mal i all evigheter, skickar ärandet från instalt till nästa instalt, till slut har man kanske glömt hur det började. Snurr och åter snurr i byråkratins dans. Men alla dansarna i byråkratins organisation vet hur dom skall dansa så att deras stela, runt gående byråkrati kan sägas vara välorganiserad, alla vet sin plats

😁 😅