ai7.jpg?1610075523

Först förändrar man sig själv, 
genom att granska sina tankar, 
tänk och analysera, 
du kommer att se världen mer positivt 
om du själv är positiv eller neutral, 
su ser världen med dina tankar, 
jag ser världen med mina tankar, 
bådas tankar är rätt, 
vi skapar vårt världsbild i våra tankar.