Motto
valspråk, 
sentens, 
lösen, 
tänkespråk, 
maxim, 
devis, 
paroll, 
slogan,
sagord, 
fältrop,
 livsfilosofi, 
levnadsregel,
 grundmaxim

aa1.jpg?1594031698