Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad. 
(Ords 29:25)

Frukta inte, 
Gud beskyddar dig

aa32.jpg?1593608906