Vissa saker är tilllåtna,
I krig får man ljuga, 
i kärleksknäpen är allt tillåtet, 
i kriget vill man ju spara sitt liv, 
i kärlek vill man nå fram till sin kärlek.

ma4.jpg?1617359973