Att amerikanska militären nu bekträffar, 
att ufo-filmerna är äkta, 
kan faktiskt kännas konstigt för många, 
jag är nöjd att äntligen säger dom det, 
dom som sett ufo eller varelser,  
har ju betraktats som tokigs, störda, 
jag har sett någonting som barn och tonåring, 
upplevde det som mycket skrämmande, 
ingen trodde på mig,   
hade altså ingen att prata med om detta, 
att lämnas ensam med sina skrämmande tankar, 
det är fel att göra så mot barnet, 
barnet kan få psykiska svårigheter. 

tecnad.21.jpg?1422530571