Du kämpar, mot monster, 
du slåss, med nävar, 
med orden, akta dig, 
var varsam, var vänlig, 
bli inte ett monster, akta dig,

kvinna-2.jpg?1468366467