Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig.

Var och en befinner i sin egen nivå..Och därmed förstår alla olika mycket...Man kan delger andra det som man själv vet...men man kan inte delge vishet till andra, mottagaren avgör...man kan inte lära något ut till dom som existerar på lägre nivåer, lägre själsligt och mentalt...var och en har sin egen nivå...när man vet detta, kan man vara förlåtande...för om någon förstår inte, rår inte den människan över detta...var positiv...var stöttande...var medmänsklig om du själv existerar på högre nivåer...visa godhet.