aa5.jpg?1594031723

Natten är mörk, 
man ser bara skuggor, 
i skogen natten ännu mörkare, 
man hör nattens ljud, 
träden knarrar, 
vinden susar genom skogen och det hörs, 
man hör vindens väg genom skogen, 
det prasslar, 
smådjuren vaknat, 
annars råder en underbar tystnad.