Vi ser med vårra egna ögon, så som sinnet säger till oss. Om vi är ledsna, ser vi allt så sorligt ut. Om vi är arga, ser vi sakerna med arga ögon. Om vi är glada, ser vi sakerna med glada ögon, osv. Hur vi är, hur vi mår, det är avgörande hur vi uppfattar sakerna. När man vet detta, borde det vara det enda rätta att lära sig bli positivare för att kunna se saker med positiva ögon. Då mår vi bra. Alltså, var mer mer positiv än negativ. Det går.