Vågar du stå emot?
Tystnad är detsamma som... 

att hålla med med förövaren, 
våga bryta tystnaden, 
vägra vara en medbrottsling.