Vågar du stå emot?
Tystnad är detsamma som... 

att hålla med med förövaren, 
våga bryta tystnaden, 
vägra vara en medbrottsling.

woman.12.jpg?1422335062 ABSTRAKT.2.jpg?1420674061