jags6.jpg?1604435552

En förnuftig vet gränserna, 
en förnuftig låter förnuftet råda, 
hen överstiger inte gränserna.