mycket%20gr%C3%B6nt.jpg?1598224824

Det är bättre att själv bevara sin hemlighet än att låta någon annan göra det
- arabisk visdom