Äldreboende har en svår situation just nu under corona och annars också...äldrevården har bantats över 20 års tid, alla regeringar har bantat äldrevården...finns många saker som inte finns där längre...inte ens läkarna kan träffa dom äldre alltid, allt sker genom telefon...antar att många äldres liv  hade kunnat räddas ifall man hade haft mer resursser.
Nästan allt är hyrt, även kommuner hyr läkare och personal och allt annat och ägarna på dom hyrda ställerna vill så klart ha hög vinst, så resursserna räcker inte.

Att smittan kom in i äldreboenden, är en katastrof...ca 90% av alla döda har bott i äldreboenden och va 10% av dom bodde hemma med hemtjänst hjälp.
Hälften av dom döda över 70 åringar bodde i äldreboenden och hemma med hjäp.

Hur kom smittan då...med personal så klart...få är fastanstälda...dom flesta är timvikariat...så dom äldre träffar hela tiden nya ansikten...ny personal, personal som ingen erfarenhet eller utbildning har och det fanns knappast någon skydd för personal.

Läste att ca 10%av dom svårt smittade i äldreboenden fick sjukhushjälp...alltså bara en liten del...bantningen har gått alldeles för långt...någonting måste göras...regeringen diskuterar, men vad kan dom göra...för alla säger att det får inte kosta mer än det gör idag...så möjligheterna till det bättre är väldigt små.

Varje land kan ses genom hur man behandlar sina äldre...sett på det viset, liggen Sverige djupt i botten...det är inte trevligt eller tryggt att hamna på äldreboenden, att bli beroende av andras hjälp.

- omni - expressen -

vinter2.jpg?1582871891