Jordens klimat blir allt varmare. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan 1900-talets mitt. Fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande temperatur.

- naturvardsverket -

Fakta är fakta...tvivlarna får sträva emot om dom vill...dags att börja agera för att rädda klimatet.