Döm inte, så skall ni inte bli dömda.
— Lukas, 6:37, NT

Döm inte, 
hör du, döm inte, 
var tolerant, 
då döms inte du heller.

jags5.jpg?1604435543