Att veta att man inte vet, 
den är en stor visdom, 
att erkänna att man inte vet
är ännu större visdom

si1.jpg?1596271179