Kala trädens vinterkläder, 
så vitt det är, 
snökläder träden har, 
ack så vackert.

ai18.jpg?1611590651