Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.

”Betrakta blommorna i en trädgård … denna skillnad och variation är, precis som skillnaden och variationen i delarna av människokroppen, orsaken till framträdandet av skönhet och fullkomlighet.”
–'Abdu'l-Bahá–