När suget på "socker" kommer, 

måste jag få något sockrigt i mig, 

r.ex små klubbor, mycket små, 

en sådan räcker för att stilla "sockerbehovet", 

har alltid hemma sådana små klubbor, 

kroppen behöver lite socker, det är sant, 

som det är sant att kroppem behöver mat och vätska.

sm%C3%A5glubbor.jpg?1567891101